شرایط گارانتی

·        اگر دستگاه در هفته اول ضمانت دچار مشکل سخت افزاری طبق استاندارد کارخانه سازنده گردد، با دستگاه سالم (بدون لوازم جانبی) تعویض خواهد شد.

·        بروز هرگونه عیوب فنی و ظاهری که در اثر ضربه، شکستگی، ریختن مایعات، نوسانات برق و هرگونه تعمیر توسط افراد غیر مجاز ایجاد شده باشد، دستگاه را از تعهد فروشگاه سرفیس ایران خارج می نماید.

·        عملکرد مطلوب شارژر و باتری دستگاه شامل سه ماه ضمانت سرفیس ایران است.

·        مشکلات نرم افزاری شامل یک ماه ضمانت سرفیس ایران می باشد.

·        استفاده از هرگونه لوازم جانبی غیراستاندارد که باعث سوء عملکرد دستگاه شود، دستگاه را از ضمانت سرفیس ایران خارج می سازد.

·        هزینه حمل دستگاه برای استفاده از خدمات برعهده خریدار است.

·        لوازم جانبی از قبیل هندزفری، کابل، شارژر، قلم، کیبورد جانبی و ... در تعهد سرفیس ایران نمی باشد.

·        در صورت بروز مشکل برای دستگاه، سرفیس ایران مسئولیتی نسبت به اطلاعات شخصی مشتری نخواهد داشت.

·        در صورت مخدوش بودن یا عدم تطابق شماره سریال دستگاه با سریال مندرج در این برگه، دستگاه از تعهد گارانتی خارج است.

·        در صورت تعویض کلی دستگاه، مدت زمان باقی مانده از دوره ضمانت دستگاه معیوب به دستگاه جدید منتقل خواهد شد.

·        پورت های دستگاه شامل USB-C ، USB، جک هدفون، درگاه شارژر و درگاه کیبورد سرفیس شامل گارانتی نمی شوند.