عناوین مهم معرفی شده در رویداد بیلد – BUILD 2018

گزارشی از مهمترین عناوین موجود در سه روز مراسم سنتی Microsoft با نام BUILD 2018

بالأخره روز سوم مراسم سنتی Microsoft با نام BUILD نیز به پایان رسید و بنابراین می‌توان گزارشی از مهمترین عناوین رویداد مذکور، ارائه داد.
اولین چیزی که درباره آن باید گفت، این است که دیگر همانند سال گذشته شاهد سنت شکنی نبودیم و رویداد BUILD، کاملا نرم افزاری بود، بدون هیچ رونمایی از یک دستگاه و یا سخت افزار جدید (درست همانند تمامی سنوات گذشته به جز سال 2017 که در آن، Surface Pro جدید معرفی شد).اشتراک::   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon