تمامی تغییرات و امکانات جدید آپدیت ویندوز و سرفیس با کد 1903 و نام 19H1 برای می 2019

معرفی و بررسی تمامی موارد جدید اضافه شده به سیستم عامل Windows 10 طی نسخه جدید منتشر شده در می 2019

درحالیکه به‌روز رسانی قبلی با کد 1809 با پیشرفت‌ها و تغییرات متنوع و متعدد خود در بین دستگاه‌های جدید Surface و بدون پیشرفتی که در آن تاریخ عرضه شدند، خودنمایی می‌کرد، به‌روز رسانی حاضر با کد 1903 بسیار در سطح معمولی و رایج بوده و در حد اندازه 1809 نیست.
اما باز هم معمولی است و نه بد؛ بدین معنی که همانند دستگاه‌های جدید سرفیس بدون پیشرفت و تغییر نبوده و باز هم در حد و اندازه یک به‌روز رسانی به حساب می‌آید مخصوصا اگر تغییرات در ظاهر برای شما معیار مهمی باشد.اشتراک::   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon