کیبوردهای به رنگ جدید


کیبوردهای جدید Signature در دو رنگ قرمز کبود و آبی کبالت همراه با Surface Pro 2017. بررسی در وبسایت surfacenews.ir


جمعه 19 خرداد 1396 - 15:25:59