همکاری Dji و Microsoft


طی مراسم BUILD 2018 از همکاری عمیق Dji و Microsoft در ساخت SDK برای Windows 10 رونمایی شد.


جمعه 21 ارديبهشت 1397 - 17:29:41