محصولات مایکروسافت در برنامه استور Store


مایکروسافت اخیرا محصولات خود و تعدادی از محصولات دیگر که دارای Windows 10 هستند را در برنامه کاربردی Store قرار داده است.


سه شنبه 17 بهمن 1396 - 17:25:22