کاربران ویندوز و مک


شرکت Apple به صورت رسمی اعلام کرد که کاربران Windows 10، چهار برابر Mac OS X هستند. این در حالی است که این عدد بسیار بیشتر از چهار برابر میباشد.


پنجشنبه 31 فروردين 1396 - 17:41:45