ناجوانمردی گوگل


تبلیغات ظالمانه مرورگر Google Chrome برعلیه مرورگر Microsoft Edge در صفحه ورود به آن. استفاده از امکانات Windows برای محبوب شدن و سپس قدرناشناسی شرکت Google، یک امر بسیار ظالمانه است.


پنجشنبه 1 تير 1396 - 17:25:55