پروژه Your Phone، راه ارتباطی بین کامپیوتر و گوشی شما صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

پروژه Your Phone، راه ارتباطی بین کامپیوتر و گوشی شما

پروژه Your Phone، راه ارتباطی بین کامپیوتر و گوشی شما

پروژه Your Phone، راه ارتباطی بین کامپیوتر و گوشی شما

پروژه Your Phone، راه ارتباطی بین کامپیوتر و گوشی شما
پروژه Your Phone، راه ارتباطی بین کامپیوتر و گوشی شما


از ابتدای تولد Windows 10، بحث ارتباط هرچه بیشتر گوشی با کامپیوتر آغاز شد. تمام هدف چنین طرحی نیز این بود که کاربران زمانیکه درحال کار با کامپیوترشان هستند، مجبور نباشند تا دستگاه دیگری را از جیب خود بیرون آورند درحالیکه می‌توانند همان کار را با کامپیوتر انجام دهند. چنین ارتباطی برای اولین بار با دستیار هوشمند Cortana برقرار شد...

اطلاعات بيشتر...