هری شوم - معرفی مسئولین بخش‌های مختلف مایکروسافت (قسمت پنجم) صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

هری شوم - معرفی مسئولین بخش‌های مختلف مایکروسافت (قسمت پنجم)

هری شوم - معرفی مسئولین بخش‌های مختلف مایکروسافت (قسمت پنجم)

هری شوم - معرفی مسئولین بخش‌های مختلف مایکروسافت (قسمت پنجم)

هری شوم - معرفی مسئولین بخش‌های مختلف مایکروسافت (قسمت پنجم)
هری شوم - معرفی مسئولین بخش‌های مختلف مایکروسافت (قسمت پنجم)


اگر به دنبال پدر واقعی دستیار صوتی کرتانا Cortana می‌گردید، به جای درستی آمده‌اید. آقای Harry Shum در حال حاضر معاونت اجرایی بخش هوش مصنوعی را در مایکروسافت داراست. همچنین، مسئولیت موتور جستجوی Bing نیز با اوست.

اطلاعات بيشتر...