دریافت به‌روز رسانی Creators update‎ با کد 1703 صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

دریافت به‌روز رسانی Creators update‎ با کد 1703

دریافت به‌روز رسانی Creators update‎ با کد 1703

دریافت به‌روز رسانی Creators update‎ با کد 1703

دریافت به‌روز رسانی Creators update‎ با کد 1703
دریافت به‌روز رسانی Creators update‎ با کد 1703


برخلاف دیگر به روز رسانی‌های بزرگ Windows 10 که با کدهای 1607 و 1511 شناخته می‌شدند، این بار شاهد حجم زیادی برای دریافت شدن به منظور اعمال آن نیستیم و به صورت شگفت انگیزی دریافت با سرعت بسیار بیشتری نسبت به قبل انجام می‌پذیرد.

اطلاعات بيشتر...