پروژه NEON به عنوان زبان طراحی جدید Microsoft صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

پروژه NEON به عنوان زبان طراحی جدید Microsoft

پروژه NEON به عنوان زبان طراحی جدید Microsoft

پروژه NEON به عنوان زبان طراحی جدید Microsoft

پروژه NEON به عنوان زبان طراحی جدید Microsoft
پروژه NEON به عنوان زبان طراحی جدید Microsoft


چندی پیش، Microsoft از یک کد تحت عنوان Project NEON اخباری را منتشر کرد تا اشتیاق کاربران را نسبت به به‌روز رسانی جدید خود، بیشتر کند. این پروژه قرار است تا زبان و قالب کلی طراحی‌های جدید Windows 10 و دستگاه‌های Windows 10 را متحول کند.

اطلاعات بيشتر...