نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت سوم: محافظت نرم افزاری صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت سوم: محافظت نرم افزاری

نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت سوم: محافظت نرم افزاری

نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت سوم: محافظت نرم افزاری

نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت سوم: محافظت نرم افزاری
نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت سوم: محافظت نرم افزاری


بعد از مراقبت‌های فیزیکی و سخت افزاری، نوبت به مراقبت‌های نرم افزاری می‌رسد که شاید بتوان گفت تاثیری در عمر کلی دستگاه شما ندارند. اما برای شما و ارتباط برقرار کردن با دستگاه، از دو مورد دیگر بسیار مهمتر هستند.

اطلاعات بيشتر...