نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت دوم: محافظت سخت افزاری صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت دوم: محافظت سخت افزاری

نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت دوم: محافظت سخت افزاری

نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت دوم: محافظت سخت افزاری

نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت دوم: محافظت سخت افزاری
نگهداری از دستگاه‌های سرفیس – قسمت دوم: محافظت سخت افزاری


مراقبتهای سخت افزاری، مواردی هستند که واقعا نیاز به آموزش دارند. چراکه برای مثال مراقبتهای فیزیکی جزو پیش فرض‌های یک کاربر وسایل دیجیتال هستند و کمتر کسی از آنها مطلع نیست. همچنین مراقبتهای سخت افزاری برای هر دستگاهی، متفاوت است.

اطلاعات بيشتر...