کیبوردهای به رنگ جدید صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

کیبوردهای به رنگ جدید

کیبوردهای به رنگ جدید

کیبوردهای به رنگ جدید

کیبوردهای به رنگ جدید
کیبوردهای به رنگ جدید


کیبوردهای جدید Signature در دو رنگ قرمز کبود و آبی کبالت همراه با Surface Pro 2017. بررسی در وبسایت surfacenews.ir