آپدیت خالقان برای لومیا صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

آپدیت خالقان برای لومیا

آپدیت خالقان برای لومیا

آپدیت خالقان برای لومیا

آپدیت خالقان برای لومیا
آپدیت خالقان برای لومیا


انتشار رسمی بهروز رسانی خالقان یا Creators update‎ برای گوشیهای هوشمند Windows 10 و وجود نام تنها ۱۳ گوشی در لیست دریافت کنندگان آن.