کاربران ویندوز و مک صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

کاربران ویندوز و مک

کاربران ویندوز و مک

کاربران ویندوز و مک

کاربران ویندوز و مک
کاربران ویندوز و مک


شرکت Apple به صورت رسمی اعلام کرد که کاربران Windows 10، چهار برابر Mac OS X هستند. این در حالی است که این عدد بسیار بیشتر از چهار برابر میباشد.