تغییرات ظاهری سرفیس پرو صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

تغییرات ظاهری سرفیس پرو

تغییرات ظاهری سرفیس پرو

تغییرات ظاهری سرفیس پرو

تغییرات ظاهری سرفیس پرو
تغییرات ظاهری سرفیس پرو


ظاهر جدید Surface Pro 2017 کمی منحنیتر شده و از حالت تیز گذشته در طراحی لبهها، فاصله گرفته است. بررسی کامل در اخبار سرفیس.