تغییرات ظاهری قلم جدید صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

تغییرات ظاهری قلم جدید

تغییرات ظاهری قلم جدید

تغییرات ظاهری قلم جدید

تغییرات ظاهری قلم جدید
تغییرات ظاهری قلم جدید


قلم جدید Surface Pro 2017، دارای دکمه کلیک راست بسیار کوچکتری نسبت به قبل است. همچنین گیره نگه دارنده نیز از آن حذف شده است بررسی کامل در surfacenews.ir.