قلم جدید و مدرن سرفیس صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

قلم جدید و مدرن سرفیس

قلم جدید و مدرن سرفیس

قلم جدید و مدرن سرفیس

قلم جدید و مدرن سرفیس
قلم جدید و مدرن سرفیس


قلم جدید Surface Pro 2017 حساس به تغییر زاویه در نوک خود است. این قابلیت، قلم Surface Pro را بیرقیب میسازد. بررسی کامل در اخبار سرفیس.